Przedstawicielstwo regionalne
PIFS w Łodzi
ul. Pomorska 140a
tel/fax 42 678 9 126
b.ziemniewicz@pifs.org.pl
 
 
 
 
 
 
 
Kilka lat później w 2001 r. Komisja Europejska zdefiniowała lifelong learning jako „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem”.
 
 
 
 
Do niedawna Polska opierała swą konkurencyjność na niskich kosztach pracy. W przyszłości nie będzie to możliwe, bowiem dynamiczny rozwój technologiczny i globalizacja gospodarki światowej wymagają zapewnienia odpowiedniego fundamentu, jakim staje się wysoko kwalifikowany kapitał ludzki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy również zwrócić uwagę na istotną różnicę w rozumieniu problematyki uczenia się.
 
 
 
Dodatkową atrakcją będzie włączenie się do ustanawiania rekordu ilości osób uczących się – każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat, który wzbogaci jego osobiste portfolio.
 
 
 
Pełnomocnik Regionalny Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w województwie łódzkim
 
Dyrektor Generalny BRITISH CENTRE Centrum Edukacyjno-Egzaminacyjnego i Szkoły Języków Obcych
   
   
 
 
 
 
 
 
 
British Centre 2010